Är katten sjuk?

Upplever du att något har förändrats eller är onormalt och du inte har någon förklaring till detta, är det klokt att låta katten bli undersökt av din veterinär. Hur snabbt detta behöver ske beror på kattens allmäntillstånd, samt om katten har ihållande blödning eller ansträngd andning. Skulle så vara fallet behöver veterinär kontaktas omgående. I annat fall är det oftast möjligt och fördelaktigt att hålla katten under observation och kontakta din veterinär så fort som möjligt, förutsatt att det du iakttagit inte har försämrats ytterligare.

Innan du ringer till veterinären kan det vara bra att tänka igenom följande punkter:

kroppstemperatur:  normaltemperaturen är 38,0-39,0 mätt med vanlig termometer i ändtarmen
allmänt beteende
aptit, törst
kräkningar
avföring:  normal, lös, hård, blodig, har katten svårt att bajsa?
urin:  normal, blodig, kissar ofta, har katten svårt att kissa?
ögon:  kisar katten med ett öga, kliar den sig mot ögat?
Tänk på att transportera katten till veterinär i en transportbur så att den inte kan rymma ifrån dig om den blir skrämd.

Några vanliga akuta sjukdomar som är viktiga att känna till

Urinstopp/urinsten

Några procent av alla han- och honkatter har benägenhet att utveckla urinsten. Lågt vätskeintag och ett högt mineralinnehåll i fodret bidrar sedan till bildandet av kristaller i urinblåsan. Honkatten, som har ett bredare urinrör än hankatten, klarar att kissa ut dessa kristaller utan att de fastnar. Hos hankatten, som har ett urinrör som blir smalare mot penis, kilas ofta dessa kristaller fast och orsakar urinstopp. Katten blir då orolig, springer ofta på lådan, och försöker kissa utan något större resultat. Ofta kommer ingenting, ibland några få droppar. Detta är ett mycket akut, allvarligt och plågsamt tillstånd som blir livshotande om inte katten får adekvat vård. Kontakta därför alltid veterinär omgående om du misstänker att din katt lider av urinstopp!

Fall från hög höjd

Katter sitter ofta vid öppna fönster eller på balkonger och studerar sin omgivning. Det är lätt hänt att en oförsiktig rörelse gör att katten faller ner. Vanliga skador är benbrott samt inre blödningar. Du bör alltid få din katt undersökt av veterinär efter en fallolycka. Om allmäntillståndet är påverkat bör det ske omgående.

Bitskador, sårskador

Ihållande blödning och större hudskada bör åtgärdas omgående. Mindre skador bör tvättas rena och vid behov bandageras. Veterinärbesök kan i allmänhet vänta tills påföljande dag ifall skadan inträffar sen kväll eller natt. Har du en halskrage hemma kan du med fördel sätta på den så katten inte själv förvärrar skadan genom att slicka eller bita på den.

Ögonskador

När ögat skadats av yttre våld som t ex rivsår, bitsår eller sticksår och du misstänker att hornhinnan är skadad så bör detta undersökas snarast.

Hältor, benbrott

Kan oftast vänta över natten till nästa dag om huden är hel. Observera att om en led är varm och svullen bör dock veterinär kontaktas omgående. Skulle allmäntillståndet vara nedsatt och/eller katten ha mycket ont bör även i dessa fall veterinär kontaktas omedelbart. På skador nedan armbåge och knä kan ett stödförband anläggas i väntan på veterinärundersökning. Tänk dock på att inte lägga på det för hårt eftersom blodcirkulationen annars kan försämras till benet och leda till allvarlig vävnadsskada.

Ormbett

Vid ormbett skriker oftast katten till och gnyr en stund. Det bitna området svullnar kraftigt under de närmaste timmarna. Undvik att katten rör sig i onödan eftersom giftet då sprids lättare. Bär om möjligt katten hem efter ett ormbett. Veterinär bör alltid undersöka ett ormbitet djur eftersom detta kan ge upphov till både störningar av blodcirkulationen och allvarlig organskada.

Insektsbett/getingstick

Är oftast ofarligt för katt. Om katten fått många bett eller om allmäntillståndet är påverkat bör dock veterinär kontaktas.

Kräkning och/eller diarré

Om allmäntillståndet inte är påverkat och katten får behålla vätska kan man prova med att svälta katten i 24 timmar och sedan ge dietmat, t ex kokt fisk och löst potatismos, i små portioner 3-4 gånger/dag i 2-3 dagar. Därefter övergår man successivt till normal kost under 2-3 dagar. Om misstanke finns att katten svalt ett främmande föremål bör veterinär kontaktas omgående. Likaså bör detta ske om kräkningarna och/eller diarrén är ihållande, blodblandade. Vid nedsatt allmäntillstånd ska alltid veterinär kontaktas.
Djurkliniken Roslagstull har kompetens och utrustning att behandla de allra flesta akuta liksom kroniska sjukdomstillstånd hos katt. I de fall där ytterligare resurser är av värde hjälper vi dig på ett smidigt sätt vidare så att din katt snabbt får tillgång till den vård som erfordras. Detta gör att du alltid med stor trygghet kan vända dig till Djurkliniken Roslagstull.